Slovenský jazyk English language         

PONUKA

  Konzultačný servis, dizajnovanie, projektový manažment a konštrukcia zariadení na kľúč najpokrokovejších technologických systémov na čistenie vôd a jej opätovné využitie.

  Plánujeme, realizujeme, inštalujeme a manažujeme systémy, ktoré riešia problémy a garantujeme konečné výsledky s ohľadom na prísne požiadavky a životné prostredie.

  Ponúkame možnosť testovania a skúšania na pilotných zariadeniach. Pilotné testy slúžia zákazníkom na demonštrovanie, že jeho investícia je ekonomicky a technicky najlepšie riešenie problému s udržateľnou návratnosťou.

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE NA ÚPRAVU A ČISTENIE VÔD

Aplikácie

Ponúkame dlhoročné skúsenosti v oblasti úpravy a čistenia vody a jej znovupoužívania pre potreby ľudí i priemysel. Navrhujeme najlepšie a najmodernejšie technológie dostupné na trhu a systematický prístup k problému s dôrazom na životné prostredie, ekosystémy, úspory, energie a platné predpisy. Pôsobením v rôznych segmentoch trhu s rôznymi požiadavkami a predpismi poskytujeme technickú podporu a ekonomickú diskusiu s našimi odborníkmi o investíciách na riešenie potrieb zákazníka.

Technológie

Ponúkame dizajnovanie, konštrukciu a spustenie zariadení na úpravu a čistenie vody s najmodernejšími technológiami. Vývojové centrum je kontinuálne zamerané na štúdium optimalizácie známych experimentálnych procesov, zber dát a informačný manažment pre dizajnovanie a realizáciu inovatívnych systémov s vysokou energetickou účinnosťou a nízkym dopadom na životné prostredie. Na základe našich skúseností vieme čeliť a riešiť každý druh problému v oblasti čistenia odpadových vôd, úpravy pitnej vody a znovupoužívania vody vo výrobnom procese.